Όροι του Διαγωνισμού για το Παρίσι προσφορά από το travelplan.gr

Η εταιρεία με την επωνυμία EUROSTAR. A.Τ.Ε.Β.E. και το εμπορικό σήμα travelplan.gr  (εφεξής αποκαλούμενη travelplan.gr) και η εταιρεία με την επωνυμία ASM Publications και το εμπορικό σήμα Art Travel διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο: Διαγωνισμός travelplan.gr  & Art Travel στο Facebook: κάνε “Like” στις σελίδες του travelplan.gr  & του Art Travel, μπες στην κλήρωση και μπορεί να είσ’ εσύ ο τυχερός, που θα ταξιδέψει στο Παρίσι με δώρο τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή για 4 ημέρες για δύο άτομα.
 
Το travelplan.gr προσφέρει το δώρο: αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή στο Παρίσι για δύο άτομα, για τέσσερις (4) ημέρες – τρεις (3) διανυκτερεύσεις.

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.    Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.  Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχουν λάβει.

2.    Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι των εταιρειών EUROSTAR. A.Τ.Ε.Β.E. και της ASM Publications, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού. 

3.    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 9/12/2013 έως 23/12/2013 (εφεξής η «Διάρκεια»).

4.    Η travelplan.gr  διατηρεί fan page στην ιστοσελίδα www.facebook.com/travelplannews.  Από τις 9/12/2013 έως 23/12/2013 κάθε συμμετέχων θα μπορεί να εισέρχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.facebook.com/travelplannews καθώς και στο fan page του Art Travel στην ιστοσελίδα www.facebook.com/ArtTravel.gr και να  συμπληρώνει ηλεκτρονικά την ειδική φόρμα- αίτηση συμμετοχής που είναι αναρτημένη.  Όποιος συμπληρώνει την εν λόγω ειδική φόρμα- αίτηση συμμετοχής, αυτομάτως αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.  Αντιστοιχεί μια συμμετοχή ανά ειδική φόρμα- αίτηση συμμετοχής.  Για τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, του δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι ο συμμετέχων (φυσικό πρόσωπο) στο διαγωνισμό με στοιχεία, όπως αυτά έχουν αναγραφεί από τον ίδιο στην ειδική φόρμα- αίτηση συμμετοχής.

5.    Θα κληρωθεί ένας τυχερός, ο οποίος θα κερδίσει το παρακάτω δώρο-αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή στο Παρίσι, όπως αναφέρεται στους παρόντες όρους. Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο ταξιδιώτες θα πρέπει να είναι άνω των 18.  Ο νικητής θα κερδίσει δύο αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ’ επιστροφής, με απευθείας πτήσεις για το Παρίσι καθώς και διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο διάρκειας τριών (3) διανυκτερεύσεων στην ίδια πόλη.  Η χρονική περίοδος που θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι θα επιλεγεί από τη διοργανώτρια travelplan.gr κατόπιν συνεννόησης με το νικητή και πάντα βάσει διαθεσιμότητας.  Ο νικητής οφείλει να ενημερώσει τη διοργανώτρια εταιρεία 25 ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία, που επιθυμεί να ταξιδέψει.  Η επιβεβαίωση της κράτησης σηματοδοτεί χρονικά την οριστική απόκτηση της ιδιότητας του νικητή του διαγωνισμού. Μέχρι την επιβεβαίωση της κράτησης η κτήση της ιδιότητας του νικητή του διαγωνισμού είναι προσωρινή.  Στην περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί αλλαγή στο ναύλο ή στην κατηγορία του δωματίου ή τη διάρκεια (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αλλαγή κατηγορίας), οφείλει να καλύψει την επιπρόσθετη οικονομική διαφορά με δική του ευθύνη και δαπάνη, κατόπιν συνεννοήσεως με το travelplan.gr.  Ουδεμία περαιτέρω ανάγκη ή δαπάνη νικητή ή / συνοδού του πέρα από όσες ρητά αναλαμβάνονται δυνάμει των παρόντων καλύπτεται στα πλαίσια του διαγωνισμού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν περιλαμβάνεται οιαδήποτε δαπάνη που αφορά σε λοιπά έξοδα ψυχαγωγίας, τοπικές ξεναγήσεις και λοιπές μετακινήσεις, φιλοδωρήματα, προσωπικές δαπάνες.)

6.    Τo δώρο (1 νικητής): Δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια, οικονομικής θέσης, μετ’ επιστροφής, με απευθείας πτήσεις για το Παρίσι και διαμονή σε ένα (1) δίκλινο δωμάτιο διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών – τριών (3) διανυκτερεύσεων στο Παρίσι.  Οι φόροι αεροδρομίων δεν περιλαμβάνονται και επιβαρύνουν το νικητή.  Η χρονική περίοδος που θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι θα επιλεγεί από τη διοργανώτρια travelplan.gr  κατόπιν συνεννόησης με το νικητή και πάντα βάσει διαθεσιμότητας.  Ο νικητής οφείλει να ενημερώσει τη διοργανώτρια εταιρεία 25 ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία, που επιθυμεί να ταξιδέψει.

7.    Οι παροχές και τα δώρα, όπως αυτά θα καθοριστούν από το travelplan.gr  δύναται να τροποποιηθούν εάν οι συνθήκες το απαιτούν, για λόγους καλύτερης οργάνωσης, ανάλογα της διαθεσιμότητας ή/και εξαιτίας γεγονότος που είναι εκτός της σφαίρας επιρροής της.

8.    Κάθε νικητής και συνοδός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να προβεί έγκαιρα πριν την αναχώρηση σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση διαβατηρίου ή άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων που μπορεί να απαιτούνται για τον τόπο προορισμού, καταβάλλοντας κάθε σχετική δαπάνη.

9.    Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης και ειδοποίηση των νικητών η travelplan.gr  απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη.  Οι travelplan.gr και ASM Publications ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν  και ουδεμία ευθύνη θα φέρουν για καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αναβολές, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη (υλική, ηθική, σωματική) που τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής ή / και συνοδός του κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων άμεσα ή έμμεσα και εν γένει με οποιοδήποτε τρόπο με το δώρο ή οφειλόμενη στην χρήση του, δεν υπόσχονται ούτε εγγυόνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω δώρο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εκ μέρους ακτοπλοϊκών εταιρειών, αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχείων ή άλλων φορέων, ούτε θα φέρουν ευθύνη σε περίπτωση διαπράξεως απάτης από οποιονδήποτε τρίτο ή συμμετέχοντα ή νικητή.

10. Οι νικητές των δώρων θα ανακηρυχθούν μετά από κλήρωση που θα διενεργηθεί την Τρίτη,  24/12/2013, στην  έδρα της εταιρείας ASM Publications στην Αθήνα.  Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.  Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από εκπρόσωπους της  ASM Publications θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας της κλήρωσης και θα ελέγχει με βάση τις καταστάσεις που θα έχει στα χέρια της την πλήρωση των τυπικών προσόντων συμμετοχής στις κληρώσεις των ατόμων που θα κληρωθούν.  Αν για οιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή/και ώρα, οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρουν το δικαίωμα να αλλάξουν, την ημέρα, ώρα ή τόπο με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωσή της στις στοσελίδες www.facebook.com/travelplannewswww.arttravel.gr και www.facebook.com/ArtTravel.gr, όπου θα υπάρχουν και οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής.

11. Οι νικητές που θα αναδειχτούν θα ενημερωθούν την Τρίτη,  24/12/2013 από την εταιρία travelplan.gr είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα που έχουν δηλώσει είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τις 09.00 έως τις 17.00, μετά από αυτήν την ημερομηνία. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν επίσης στιςιστοσελίδες www.facebook.com/travelplannewswww.arttravel.gr και www.facebook.com/ArtTravel.gr. Η προσπάθεια ειδοποίησής των νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου και με αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο νικητή που έχει διαθέσει τα αντίστοιχα στοιχεία.  Ουδεμία ευθύνη φέρει η travelplan.gr για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών και δη όταν οφείλεται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους, όπως το έχουν δηλώσει ούτε και υποχρεούται να συνεχίσει την προσπάθεια ειδοποίησης μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος.  Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης για το νικητή και αυτός δεν έχει αποδεχθεί εγγράφως το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο, το δικαίωμα παραλαβής του αυτόματα απόλλυται χωρίς ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας.

12. Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή καθώς και η συμπλήρωση και υπογραφή κάθε σχετικής δήλωσης αποδοχής που εύλογα θα του ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης του δώρου.  Τα δώρα δεν εξαργυρώνονται.  Ο νικητής θα ειδοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό της travelplan.gr .  Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο και μετακίνηση - μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή του δώρου βαρύνει αποκλειστικά τον νικητή.

13. Το δώρο είναι προσωπικό δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται.  Κάθε νικητής και ο/η συνοδός του λαμβάνουν μέρος στο ταξίδι με πλήρη δική τους ευθύνη.  Ο νικητής φέρει την πλήρη ευθύνη τυχόν ανήλικου συνοδού του.

14. Οι travelplan.gr  και ASM Publications δικαιούνται να τροποποιήσουν τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν οιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να μεταβάλουν τα  δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας, να ματαιώσουν ή αναβάλουν το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.facebook.com/travelplannews.  Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

15. Οι travelplan.gr  και ASM Publications δεν φέρουν ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της. 

16. Οι travelplan.gr  και ASM Publications διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

17. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η travelplan.gr  επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

18. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι οι travelplan.gr  και ASM Publications έχουν το δικαίωμα να εντάξουν τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών καθώς και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της travelplan.gr .  Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός του ανωτέρω, νομικού προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο

19. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

20. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

Προηγούμενο

Νέος Διαγωνισμός: Κερδίστε ένα τριήμερο στην Ορεινή Αρκαδία

Επόμενο

O νικητής που κέρδισε το τριήμερο στην Ορεινή Αρκαδία