Κάστρα που έγιναν ξενοδοχεία

Επιστροφή στο Μεσαίωνα. Εκεί που κάποτε κρυβόντουσαν πριγκίπισσες, ιππότες και αυλικοί. Σήμερα, οι πόρτες ανοίγουν και για μας.