7 ξενοδοχεία που αιωρούνται στο κενό.

Τα ξενοδοχεία που ακολουθούν σίγουρα δεν ενδείκνυνται για άτομα που πάσχουν από υψοφοβία, αλλά ανταμείβουν με θέα που κόβει την ανάσα μιας και κρέμονται στο χείλος του γκρεμού, σε παγετώνες ή πάνω σε δέντρα.