8 νησιά για το Πάσχα

Δεν είναι άγνωστα ούτε κι εναλλακτικά αλλά βρίσκονται ανάμεσα στους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας μας. Αυτή τη φορά, όμως, έχουν το καθένα ένα ξεχωριστό λόγο για να μας υποδεχθούν το Πάσχα.