Άγιος Λαυρέντιος: Ωδή στην απλότητα

Σ' αυτό το λιγότερο γνωστό χωριό του Πηλίου, που αγαπά τη μουσική και απεχθάνεται τα αυτοκίνητα, ο χρόνος σταματά και η ψυχή ξαποσταίνει κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια.