8 ιδανικοί ξενώνες για το φθινόπωρο.

Για να ζήσουμε το φθινόπωρο όπως του αξίζει θα πρέπει να αναζητήσουμε τα βασίλειά του. Χτυπάμε τις πόρτες των πιο ατμοσφαιρικών ξενώνων. Αυτών που πιστεύουμε ότι στη βεράντα τους θα πρέπει να μας βρουν τα πρωτοβρόχια.