14 ψαγμένες πόλεις για τα Χριστούγεννα

Αυτές οι 14 πόλεις έχουν έναν καλό λόγο για να μας κάνουν να τις προτιμήσουμε για εναλλακτικά Χριστούγεννα, αφήνοντας το Παρίσι, την Πράγα και το Λονδίνο εκτός της λίστας μας.