Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εδρεύει στο Στρασβούργο και αποτελεί ένα διεθνές δικαστικό όργανο που συστάθηκε το 1950 μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ώστε να παρακολουθεί τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρώπινων ελευθεριών από τα κράτη.

Προηγούμενο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επόμενο

Petite France

Allée des Droits de l'Homme

Allée des Droits de l'Homme

Τηλέφωνο:0033 3 88412018

Website:http://www.echr.coe.int